Informacja o dniach wolnych od zajęć

Informujemy, że dni 1, 2 i 3 listopada 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Jeżeli rodzice pracujący nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom 2 i 3 listopada proszeni są o zgłoszenie potrzeby zorganizowania  zajęć opiekuńczych do dyrektora szkoły.

Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Dodatkowe Dni Wolne od zajęć dydaktycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245 )

  1. 2 listopada (czwartek)
  2. 3 listopada (piątek)
  3. 30 kwietnia (poniedziałek) 
  4. 2 maja (środa)
  5. 4 maja (piątek)
  6. 20 czerwca (środa)

W razie potrzeby mogą one ulec zmianie