Spotkanie z policjantem

img_20160921_0856231W dniu 21 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Uczniowie klas 0 – III mieli okazję porozmawiać z  policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły,  bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym  zachowaniu się w sytuacji, gdy zostaną zaatakowani przez zwierzęta. Policjant  podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać na ubraniu, plecaku i rowerze.

Spotkanie było okazją do przypomnienia niebezpiecznych sytuacji, związanych z kontaktem z osobą obcą, a także innych zagrożeń, wynikających z samodzielnego przebywania w domu, zagubienia się w terenie. Uczniowie z ciekawością przysłuchiwali się informacjom, a także zadawali pytania, wiążące się z pracą policjanta. Praca policjanta interesowała także uczniów klas IV – VI ,  w trakcie tego spotkania poruszona  została również tematyka dotycząca tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków oraz o ich skutkach zdrowotnych i prawnych. Tego rodzaju spotkania z pewnością przyczyniają się do wzrostu świadomości uczniów na temat skutków uzależnień oraz do poprawy bezpieczeństwa uczniów na drodze i w Internecie.

Opracowała: mgr Elżbieta Cygan