Dokumenty szkolne

Najważniejsze dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich

  • Statut Szkoły

  • Program Wychowawczy Szkoły

  • Program Profilaktyczny Szkoły

  • Koncepcja Pracy Szkoły

  • Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego

 

MATERIAŁY NA KONFERENCJE

Sprawozdanie IV – VI

Sprawozdanie – oddział przedszkolny

Sprawozdanie I – III

Sprawozdanie – konferencja podsumowująca

www.000webhost.com