Dokumenty szkolne

Najważniejsze dokumenty obowiązujące w Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich

Statut Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2017/2018

Zasady i formy współpracy szkoły z rodzicami 2017/2018

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego

 

MATERIAŁY NA KONFERENCJE

Ocena funkcjonowania ucznia

Sprawozdanie z zajęć dodatkowych

Sprawozdanie wychowawcy

Sprawozdanie – samorząd

Sprawozdanie klasyfikacyjne

Sprawozdanie klas 1 – 3

Sprawozdanie wychowawcy przedszkola

Sprawozdanie z pracy nauczyciela