Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

  1. Zimowa przerwa świąteczna                                              23-31 grudnia 2018 r.

 podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

  1. Ferie zimowe  11 – 24 lutego 2019 r.

    ( województwo podkarpackie )

 podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

     4. Egzamin ósmoklasisty – 15 – 17 kwietnia 2019 r.

     5.  Wiosenna przerwa świąteczna  18 – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

  1. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

 

Dni ustawowo wolne od pracy w 2018/2019

1 listopada  (czwartek) Wszystkich Świętych
11 listopada  (niedziela) Święto Niepodległości
25 grudnia  (wtorek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (środa) Boże Narodzenie (drugi dzień)
1 stycznia  (wtorek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (niedziela) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
21 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc
22 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (środa) Święto Pracy
3 maja  (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
9 czerwca  (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
20 czerwca  (czwartek) Boże Ciało

 

Dodatkowe Dni Wolne od zajęć dydaktycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245 )