Nauczyciele

Dyrektor szkoły – Marek Witek – historia, wychowanie fizyczne

ks. Ryszard Wilk – religia

Elżbieta Opałacz – wychowanie przedszkolne

Elżbieta Cygan – edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Tomczak – edukacja wczesnoszkolna

Lidia Hyjek – edukacja wczesnoszkolna

Anna Cebula – język polski

Agnieszka Kędzior – język angielski

Tadeusz Kardyś  – przyroda

Agnieszka Uzar – matematyka, zajęcia komputerowe, biblioteka

Maciej Kosztyła – muzyka

Danuta Ruła – plastyka

Lesław Jachowicz – zajęcia techniczne

www.000webhost.com