Nauczyciele

Dyrektor szkoły -Barbara Jabłońska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Marek Witek – historia, wychowanie fizyczne

ks. Ryszard Wilk – religia

Elżbieta Opałacz – wychowanie przedszkolne

Elżbieta Cygan – edukacja wczesnoszkolna

Lidia Hyjek – edukacja wczesnoszkolna

Anna Cebula – język polski

Agnieszka Kędzior – język angielski

Agnieszka Uzar – matematyka, zajęcia komputerowe, biblioteka

Maciej Kosztyła – muzyka

Marta Ryniewicz – plastyka

Lesław Jachowicz – zajęcia techniczne

Krystyna Śręba – przyroda, biologia

Wioletta Zając – fizyka

Zofia Kardyś – geografia

Karolina Mitkiewicz – język niemiecki

Aneta Dudek – chemia