indeks

Przewodniczący – Roksana Skóra

Zastępca – Aleksandra Dul

Sekretarz – Dorota Pogoda

Skarbnik – Nataniel Galas