Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245 )

  1. 14 października ( piątek ) Dzień Edukacji Narodowej
  2. 31 października (poniedziałek ) 
  3. 2 maja ( wtorek )
  4. 16 czerwca ( piątek )
  5. 21 czerwca ( środa )