Dzień Edukacji Narodowej

rys

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 13 października 2016 roku w Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Marek Witek, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  uczniowie z klas  IV – VI  śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie uczniowie rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

Opracowała: mgr Agnieszka Uzar