Informacja o dniach wolnych od zajęć

Informujemy, że dni 1, 2 i 3 listopada 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Jeżeli rodzice pracujący nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom 2 i 3 listopada proszeni są o zgłoszenie potrzeby zorganizowania  zajęć opiekuńczych do dyrektora szkoły.