Sprzątanie świata

img_20160926_1104421W dniu 26 września  naszej szkoły wzięli udział w 23 edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, której przyświecało  hasło „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.

Korzystając z pięknej pogody, zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie, zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki udali się sprzątać świat.

Dzieci z entuzjazmem zbierały śmieci zgromadzone  przy lesie, przydrożnych  rowach i przy chodnikach. Przed przystąpieniem do akcji  uczniowie zostali zapoznani z zasadami segregacji oraz recyclingu odpadów. Dzięki takim akcjom na pewno wzrasta świadomość ekologiczna najmłodszych członków naszego społeczeństwa, a dzięki ich pomysłowości i zaangażowaniu odpady z czasem zyskają drugie życie i nie będą pochopnie wyrzucane do kosza.

Opracowała: mgr Elżbieta Cygan