Zapisy dzieci do I klasy oraz oddziału przedszkolnego

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Borkach  Nizińskich  ogłasza zapisy dzieci  do klasy I  oraz oddziału przedszkolnego.

            Zapisy  do    w  Szkole  Podstawowej  w  Borkach  Nizińskich  będą  trwały    od  14 marca 2017r.  do  28  marca  2017r.    w  godzinach  od  8.00  do  14.00  w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie  w  związku  z  przygotowaniami  do  organizacji  roku  szkolnego  proszę  rodziców  o  zgłoszenie  chętnych  dzieci  do  udziału  w  zajęciach  świetlicowych.  Godziny  pracy  świetlicy  będą  ustalone  w  oparciu  o  propozycje  rodziców.

Do zapisów potrzebny jest:

-skrócony odpis aktu urodzenia,

-PESEL dziecka

– karta zgłoszenia, która jest do pobrania w    sekretariacie szkoły   lub na stronie internetowej  szkoły.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dla dzieci z gminy

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dla dzieci spoza gminy

Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym

Deklaracja zapisu do świetlicy